Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka į laisvą Resocializacijos skyriaus psichologo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybę

2022-09-26

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką į laisvą Resocializacijos skyriaus psichologo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybę (pareigybės lygis – A1, pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,5 iki 11,6, pareigybės aprašymas).

Pretenduojantis į šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Psichologų sąjungos priimto Profesinės psichologų etikos kodeksu bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamentu;

- išmanyti savižudybių prevencijos, taip pat psichologinių krizių valdymo bei postvencijos priemones ir metodus;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo per 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, pateikti įstaigai:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Vilniaus pataisos namų direktoriui;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

- gyvenimo aprašymą;

- užpildytą pretendento anketą;

- pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Dokumentus galima teikti elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt , siųsti registruotu paštu arba atnešti į Vilniaus pataisos namus (Rasų g. 8, Vilnius, 223, 217 kab.).

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Personalo valdymo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 217 kab.) ir tel. 8 602 40727.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 26 d. 10:52