Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka į laisvą Resocializacijos skyriaus socialinio darbuotojo (pusiaukelės namų) (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybę

2022-09-22

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką į laisvą Resocializacijos skyriaus socialinio darbuotojo (pusiaukelės namų)(darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybę (pareigybės lygis – A2, pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,5 iki 11,6, pareigybės aprašymas).

Pretenduojantis į šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus.

2. būti susipažinęs su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų ir nuteistųjų socialinės integracijos srityse;

3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo per 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, pateikti įstaigai:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Vilniaus pataisos namų direktoriui;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

- gyvenimo aprašymą;

- užpildytą pretendento anketą;

- pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Dokumentus galima teikti elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt , siųsti registruotu paštu arba atnešti į Vilniaus pataisos namų (Rasų g. 8, Vilnius, 217,223 kab.).

Išsamesnė informacija apie paskelbtą konkursą teikiama Vilniaus pataisos namų telefonu 8 602 40727, elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 22 d. 15:35