Spausdinti

Darbuotojams

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) teiktinų nuo 2022 m. kovo 1 d. duomenų formos:

 

1. Prašymo paskelbti konkursą į DS pareigas forma

2. Prašymo paskelbti konkursą į karjeros VT arba įstaigos vadovo pareigas forma 

3. Prašymo paskelbti konkursą arba atranką į statutino VT pareigas forma

4. Informacijos apie konkurso arba atrankos į statutinio VT pretendentus ir patikrinimo datą, laiką ir vietą pateikimo forma

5. Informacijos apie pretendentus, galinčius pretenduoti į statutinio VT pareigas ir datą, laiką ir vietą pateikimo forma

6. Prašymo priimti į tarnybą forma VT

7. Prašymo priimti į darbą forma DS

8. Prašymo suteikti atostogas arba papildomą poilsio dieną arba papildomų poilsio dienų arba papildomą poilsio laiką forma

9. Prašymo perkelti atostogas arba papildomą poilsio dieną arba papildomas poilsio dienas arba papildomą poilsio laiką forma

10. Prašymo leisti vykti į komandiruotę ar apmokėti komandiruotės išlaidas forma

11. Prašymo ar sutikimo dėl perkėlimo  forma

12. Prašymo perkelti į kitas pareigas forma

13. Sutikimo būti perkeltam į kitas pareigas forma

14. Prašymo leisti dirbti nuotoliniu būdu forma

15. Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą arba poilsio ar švenčių dieną forma

16. Prašymo pakeisti darbo sutarties sąlygas forma

17. Prašymo leisti dirbti papildomą darbą forma

18. Prašymo atleisti iš DS pareigų forma

19. Prašymo atleisti iš VT arba vadovo pareigų forma

20. Prašymo atleisti iš vidaus tarnybos forma

21. Informacijos ir duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą teikimo forma 

22. Prašymo išduoti pažymą forma 

23. Prašymo leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį forma

24. Informacijos apie konkurso arba atrankos į statutinio VT pareigas pretendentus pateikimo forma

25. Tarnybinis pranešimas dėl darbo laiko nedarbingumo laikotarpiu

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 13 d. 18:39