Asmens duomenų apsauga

Veiklos organizavimo skyriaus teisininkė Irma Sakalauskaitė yra paskirta Vilniaus pataisos namų duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinė Vilniaus pataisos namų duomenų apsaugos pareigūno paskirtis – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų taikymą vilniaus pataisos namuose.

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą.

Su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima susipažinti Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://www.ada.lt/    Su Reglamento (ES) 2016/679 tekstu galite susipažinti čia.

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Irma Sakalauskaitė

Rasų g. 8,  Vilnius

tel. +370 5  271 8269

El. p. duomenu.apsauga@vilniauspn.lt

 

Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 17 d. 14:33

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos