Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Spausdinti

Bendradarbiavimas

su visuomeninėmis organizacijomis ir savanoriais

2021-06-23  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81-21 su UAB „Litpresa" .

Sutarties tikslas - rengti bei vykdyti socialinius projektus ir akcijas, teikti socialinę pagalbą suimtiesiems (nuteistiesiems) suteikiant įvairios spaudos. UAB „Litpresa" įsipareigoja neatlygintinai teikti Šiaulių tardymo izoliatoriui įvairios spaudos.

 

2021-06-22 pasirašyta bendradarbiavimo sutaris Nr. 81-20 su Vilniaus universitetu. Ši bendradarbiavimo sutartis iš VU pusės bus įgyvendinama per VU padalinį – Šiaulių akademiją.

Sutarties tikslas – bendradarbiauti rengiant bei vykdant socialines akcijas, projektus bei renginius, siekiant sudaryti sąlygas, kad bausmę atliekantis asmuo būtų skatinamas tobulėti, ugdyti darbo rinkai ir savarankiškam gyvenimui. Taip pat, esant galimybei įtraukti ir Šiaulių TI darbuotojus į VU Šiaulių akademijoje organizuojamas konferencijas, seminarus.

 

2021-05-13 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81-11 su VŠĮ Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, VŠĮ Kiaurai sienos, VŠĮ Prirašytos rankos.

Sutarties tikslas - bendradarbiauti organizuojant užimtumą bei vykdant socialines akcijas, projektus bei renginius, skatinančius nuteistųjų dalyvavimą aktyviose karjeros planavimo veiklose, socialinių, bendravimo įgūdžių ugdymą.

 

2021-04-26 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81-9 su VšI Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centru „Prasmė“

Sutarties tikslas - bendradarbiauti rengiant bei vykdant socialines akcijas, projektus bei renginius, siekiant sudaryti sąlygas, kad bausmę atliekantis asmuo būtų skatinamas tobulėti, ugdyti darbo rinkai ir savarankiškam gyvenimui reikalingus įgūdžius. Įtraukti nuteistuosius į visuomenei naudingą veiklą.

 

2021-04-01 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81-5 su VšI „Binada“

Sutarties tikslas - bendradarbiauti rengiant bei vykdant socialines akcijas, projektus bei renginius, siekiant sudaryti sąlygas, kad bausmę atliekantis asmuo būtų skatinamas tobulėti, ugdyti darbo rinkai ir savarankiškam gyvenimui reikalingus įgūdžius. Įtraukti nuteistuosius į visuomenei naudingą veiklą.

 

2021-01-12 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81-1 su Lietuvos veiklių žmonių bendrija.

Sutarties tikslas - dvasinio ugdymo užsiėmimai, suimtiesiems ir nuteistiesiems, siekiant paskatinimo keisti savo gyvenimo būdą, atsisakyti žalingų įpročių ir savo tikslų siekti teisėtais būdais.

 

2020-11-25 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81-26 su Krikščioniškuoju labdaros fondu „Tėvo namai“.

Sutarties tikslas - bendradarbiauti įgyvendinant paleidžiamų iš pataisos įstaigos asmenų aktyvumo skatinimo programas, rengiant bei vykdant socialines akcijas, projektus bei renginius ir siekiant sudaryti sąlygas, kad bausmę atliekantis asmuo būtų skatinamas tobulėti, ugdyti darbo rinkai ir savarankiškam gyvenimui reikalingus įgūdžius.

 

2020-09-09 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81-17 su Šiaulių miesto savivaldybės viešaja biblioteka.

Sutarties tikslas – dalyvauti bendrai rengiamuose projektuose ir renginiuose, skatinančiuose miesto bendruomenės suderinimo, sutelkimo idėjas ir kalinančių asmenų integraciją į visuomenę.

 

2019-11-06 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-24 su Šiaulių vyskupijos Caritu.

Sutarties tikslas - ilgalaikis bendradarbiavimas savanoriškos veiklos, švietimo, socialinių paslaugų ir mokymų srityse, taip pat rengiant ir vykdant bendrus projektus, keičiantis informacija apie abiejų šalių vykdomus arba joms dalyvaujant atliekamus projektus, renginius ir pan.

 

 2014-05-29 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-24 su Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Sutarties tikslas - įgyvendinti Suėmimo vykdymo įstatymo 20 straipsnyje ir Bausmių vykdymo kodekso 107 straipsnyje numatytą suimtųjų ir nuteistųjų teisę sudaryti santuoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, sudaryti sąlygas santuokos įregistravimui ir tinkamam proceso organizavimui, kai bent vienas iš susituokiančių asmenų yra laikomas Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

 

2014-10-23 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-43 su Šiaulių teritorine darbo birža.

Sutarties tikslas – kuo efektyvesnis veiksmų koordinavimas, sprendžiant gyventojų užimtumo problemas.

 

2013-04-08 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-9 su VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuru.

Sutarties tikslas - bendradarbiavimas teisės ir pažeidimų prevencijos, savanoriškos veiklos, švietimo, socialinių paslaugų ir mokymo srityse, rengiant ir vykdant bendrus projektus, keičiantis informacija apie abiejų institucijų vykdomus projektus, apie dalyvavimą juose ir jų veiklų atlikimą, seminarus, renginius ir pan.

 

2013-06-12 pasirašyta sutartis Nr. 81/01-25 su Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo cerkve.

Sutarties tikslas - padėti suimtiesiems ir nuteistiesiems gyventi visavertį religinį gyvenimą įkalinimo vietoje ir su šia nuostata grįžti į visuomenę.

 

2013-01-31 pasirašyta sutartis Nr.81/01-3 su Šiaulių vyskupija.

Sutarties tikslas - padėti suimtiesiems ir nuteistiesiems gyventi visavertį religinį gyvenimą įkalinimo vietoje ir su šia nuostata grįžti į visuomenę.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 23 d. 15:37