Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Naujienos

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

2020-03-23

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

 

2020 m. kovo  16  d. Nr. V-78

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) (toliau – koronaviruso) plitimo grėsmės paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją bei siekdamas užtikrinti saugias bei sveikas pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų (toliau – darbuotojai) darbo sąlygas ir laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų saugias laikymo sąlygas, sumažinti fizinių kontaktų skaičių ir apriboti koronaviruso galimybę plisti, iki šio įsakymo atšaukimo:

 

1. N u r o d a u:

 

1.1. Kalėjimų departamento mokymo centrui atšaukti paskaitas, mokymus, neorganizuoti ir nevykdyti taktikos, šaudymo ar fizinio parengimo pratybų, nevykdyti kontaktinių pratybų iki atskiro nurodymo.

 

1.2. Lietuvos Respublikos probacijos tarnybai:

1.2.1. Individualų darbą su prižiūrimaisiais vykdyti telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai individualų darbą vykdyti neatidėliotinai būtina. Neatidėliotino bendravimo atveju naudoti apsaugines priemones.

1.2.2. Rakinti bendras patalpas, iškabinant pareigūnų kontaktinius telefonus ir informaciją, kur nurodyta, į ką konkrečiai kreiptis, siekiant nustatyti priežiūrą vykdantį pareigūną.

1.2.3. Vykdant patikrinimus maksimaliai apriboti tiesioginius kontaktus su tikrinamaisiais ar kitais asmenimis, prižiūrimojo buvimą namuose nustatyti telefonu.

 

1.3. Laisvės atėmimo vietų įstaigoms:

1.3.1. Atliekant įeinančių į įstaigą asmenų ir jų daiktų patikrinimus, bekontakčiais termometrais matuoti įeinančių (o išeinančių – pagal poreikį, esant įtarimams ar prašymams) asmenų kūno temperatūrą, nedelsiant reaguoti į tikrinamų asmenų sveikatos nusiskundimus.

1.3.2. Kiekvieną dieną darbuotojams ir įstaigose laikomiems asmenims priminti apie priemones, skirtas sumažinti koronaviruso plitimą (būtinybę laikytis asmens higienos, dezinfekuoti dažniausiai naudojamus paviršius, vėdinti patalpas, stebėti savo savijautą, apie jos pablogėjimą nedelsiant pranešti įstaigos darbuotojams arba tiesioginiam vadovui).

1.3.3. Atidėti nuteistųjų, kuriems paskirtas areštas ir kurie patys atvyko į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės arba iš anksto susisiekė su administracija dėl bausmės atlikimo, bausmės atlikimą 3 mėnesiams. Taip pat turimomis ryšio priemonėmis susisiekti su arešto bausmę poilsio dienomis atliekančiais asmenimis ir siūlyti jiems kreiptis į Kalėjimų departamentą Tel. Nr. 862060810 ir el. paštu vaida.mikalkeviciute@kaldep.lt dėl naujų susitarimų sudarymo pasibaigus valstybės lygio ekstremaliai situacijai.

1.3.4. Jei nėra galimybės užtikrinti mažiausiai 14 dienų izoliavimo, nepriimti į laisvės atėmimo vietų įstaigas naujų arešto bausme nuteistų asmenų.

1.3.5. Kiekvienos laisvės atėmimo vietos įstaigos tarnybinėse patalpose, darbuotojams visą parą prieinamose saugiose vietose, laikyti darbuotojams skirtas apsaugos nuo koronaviruso priemones.

1.3.6. Užtikrinti, kad laisvės atėmimo vietos įstaigose laikomų asmenų bendro naudojimosi patalpos (virtuvės, tualetai, dušai, laisvalaikio kambariai, durų rankenos, palangės ir t.t.) ir dažniausiai liečiami paviršiai būtų reguliariai valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir naudojant dezinfekcines medžiagas.

1.3.7. Esant reikalui, informacijos teikimui įstaigoje naudoti garsines priemones.

1.3.8. Maksimaliai apriboti nuteistųjų, kurie gyvena įstaigos viduje ir turi teisę išvykti be palydos ir be sargybos, judėjimą už įstaigos ribų.

1.3.9. Įstaigos direktorius, o jam nesant – vyriausiasis specialistas budinčiai pamainai, gavęs informaciją, kad tarp laisvės atėmimo vietos įstaigoje laikomų asmenų yra besiskundžiančių galimais koronaviruso simptomais, nedelsiant imasi priemonių izoliuoti galimai sergančius asmenis bei užtikrina, kad būtų paskambinta 112 ir iškviesta greitoji medicinos pagalba, taip pat pranešta Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

1.3.10. Galimai sergančių asmenų izoliaciją vykdantys pareigūnai turi dėvėti atitinkamas apsaugos priemones, apsaugančias nuo koronaviruso.

1.3.11. Įstaigos direktorius, o jam nesant – vyriausiasis specialistas budinčiai pamainai, užtikrina, kad apie galimą užsikrėtimo koronavirusu atvejį būtų pranešta pagal Duomenų ir informacijos apie ypatingus įvykius, susijusius su Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų veikla, rinkimo, perdavimo bei reagavimo į ypatingus įvykius taisykles.

1.3.12. Asmenis, gyvenusius vienoje patalpoje (turėjusius kontaktą) su galimai užsikrėtusiais koronavirusu asmenimis, iki galimai sergančių asmenų tyrimų rezultatų gavimo laikyti izoliuotais nuo kitų nuteistųjų ir suimtųjų tokia apimtimi, kad jie neturėtų tiesioginių kontaktų su apsaugos priemonių neturinčiais asmenimis. Kiekvieną dieną turi būti stebima jų sveikatos būklė ir reaguojama į nusiskundimus, skatinant nuteistuosius ir suimtuosius užtikrinti rankų, kosėjimo ir čiaudėjimo higieną, vengti artimo socialinio kontakto, vėdinti patalpas. Gavus neigiamus tyrimų rezultatus, asmenų izoliavimas atšaukiamas. Gavus informaciją apie rezultatus, patvirtinančius susirgimą koronavirusu, nuteistieji ir suimtieji, gyvenę su viruso nešiotoju, toliau laikomi izoliuoti, laukiama medikų ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymų.

1.3.13. Pareigūnai, einantys į patalpas, kuriose laikomi izoliuoti nuteistieji ir suimtieji (tarp kurių buvo galimai sergantys asmenys), privalo dėvėti apsaugos priemones.

1.3.14. Izoliuojamiems galimai užsikrėtusiems nuteistiesiems ir suimtiesiems, iki jų tyrimų rezultatų paaiškėjimo arba iki jų išvežimo iš įstaigos, turi būti duodamos vienkartinės medicininės kaukės, nurodant jų dėvėjimo būtinumą. Minėtos kaukės įstaigose turi būti pareigūnams visą parą lengvai prieinamose vietose.

1.3.15. Apriboti laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdomas resocializacijos programas, siekiant užtikrinti vykdomų programų tęstinumą dėvėti atitinkamas apsaugos priemones.

1.3.16. Nuteistuosius, per pastarąsias savaites konvojuotus iš užsienio valstybių ir kurie bus perduoti į Lietuvą valstybės lygio ekstremalios situacijos metu, laikyti izoliuotus nuo kitų asmenų mažiausiai 14 dienų.

1.3.17. Nuteistuosius ir suimtuosius, naujai atvykusius į įstaigas, valstybės lygio ekstremalios situacijos metu laikyti izoliuotus nuo kitų asmenų mažiausiai 14 dienų.

1.3.18. Be neatidėliotinos būtinybės, neorganizuoti nuteistųjų ir suimtųjų perkėlimų iš vienos įstaigos į kitą.

1.3.19. Suimtųjų ir nuteistųjų susitikimus su gynėjais organizuoti be jų fizinio kontakto ir tik išimtinais atvejais, kai tokie susitikimai yra būtini dėl asmens teisių užtikrinimo, ir jiems neįvykus būtų esmingai ir negrįžtamai pažeistos asmens teisės.

1.3.20. Užtikrinti, kad procesinius veiksmus atlikti atvykstantys gynėjai, tyrėjai, prokurorai, dėvėtų veido, kvėpavimo takų ar kitas asmens saugos priemones, o procesiniai veiksmai būtų atliekami maksimaliai ribojant fizinį kontaktą su nuteistaisiais ar suimtaisiais.

 

1.4. Kalėjimų departamentui:

1.4.1. Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui, gavus informaciją apie galimą užsikrėtimo koronavirusu atvejį įstaigoje, aktyvuoti Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą.

1.4.2. Kalėjimų departamento budėtojų funkcijas vykdantiems pareigūnams nuolat rinkti ir apibendrinti įstaigų teikiamą informaciją apie priemones ir esamą situaciją, susijusią su koronaviruso prevencija ir sklaida, užsikrėtimo atvejus ir atliktus veiksmus.

1.4.3. Kalėjimų departamento Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti kreipimąsi į Valstybės rezervą dėl apsaugos priemonių gavimo ir koordinuoti šių priemonių įsigijimą Kalėjimų departamentui pavadžiose įstaigose.

1.4.4. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus vadovui organizuoti skubų kreipimąsi į EUROPRIS su klausimais – kaip kitos Europos valstybės vykdo koronaviruso prevenciją laisvės atėmimo vietų įstaigose, kokios priemonės numatytos atsiradus susirgusiųjų. Gautą informaciją apibendrinti ir pateikti įvertinimui.

1.4.5. Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vadovui organizuoti skubų kreipimąsi į Policijos departamentą su prašymu atidėti arešto bausme nuteistų asmenų konvojavimą į Kalėjimų departamentui pavaldžias laisvės atėmimo vietų įstaigas, atsižvelgus į didelį įstaigų užpildymą, mažesnį šių asmenų pavojingumą visuomenei ir į maksimalios izoliacijos poreikį.

 

1.5. Bendrai visai bausmių vykdymo sistemai:

 

1.5.1. Organizuoti darbą nuotoliniu būdu, užtikrinant nepertraukiamą įstaigos uždavinių ir funkcijų vykdymą.

1.5.2. Užtikrinti galimybę dirbti nuotoliniu būdu lėtinių ligų turintiems darbuotojams, besilaukiančioms darbuotojoms. Jei dėl atliekamų funkcijų besilaukiančioms darbuotojoms nėra galimybių užtikrinti darbo nuotoliniu būdu, jų darbą organizuoti taip, kad būtų maksimaliai išvengta kontakto su kitais asmenimis.

1.5.3. Darbuotojams, pastarosiomis dienomis grįžusiems iš užsienių šalių, saviizoliuotis (nedarbingumo pažymėjimas, apmokamos ir neapmokamos atostogos, esant būtinybei ir galimybei dirbti nuotoliniu būdu). Sprendimą dėl darbuotojo nebuvimo darbe formos priima jo tiesioginis vadovas.

1.5.4. Pagal galimybes išlaikyti saugų socialinį atstumą (laikytis didesnio nei 1 metras atstumo) bendraujant su kolegomis, interesantais ir įstaigose laikomis asmenimis.

1.5.5. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojams turi būti nenutrūkstamai prieinamos dezinfekavimo priemonės, muilas, vanduo, užtikrinamas dažnas patalpų vėdinimas.

1.5.6. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų naudojamos bendro naudojimosi patalpos (virtuvės, tualetai, dušai, laisvalaikio kambariai, durų rankenos, palangės ir t.t.) ir dažniausiai liečiami paviršiai turi būti reguliariai valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir naudojant specialias dezinfekcines medžiagas.

1.5.7. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojus nuolat instruktuoti kaip saugotis nuo koronaviruso ir kaip elgtis gavus įstaigoje laikomo asmens ar bendradarbio nusiskundimus dėl sveikatos būklės.

1.5.8. Nepradėti/stabdyti darbuotojų priėmimų, atrankų, konkursų į laisvas pareigybes paskelbimo procedūras, jeigu tam nėra neatidėliotino būtinumo. Perkelti pareigūnus į kitas pareigas tarnybinio kaitumo ar tarnybinio būtinumo atvejais tik esant svarbioms aplinkybėms.

1.5.9. Atšaukti visus kvalifikacijos tobulinimo, sporto, kultūrinius renginius, susitikimus, pasitarimus ar kitokius susibūrimus įstaigų viduje, darbuotojų dalyvavimą kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, pasitarimuose, jei tai nesusiję su neatidėliotinu įstaigos uždavinių atlikimu ar nėra skirti koronaviruso rizikai ir pasekmėms suvaldyti. Esant būtinybei, komunikuoti nuotoliniu būdu, kitomis ryšio priemonėmis.

1.5.10. Atšaukti visas komandiruotes tiek šalies viduje, tiek į užsienį.

1.5.11. Atidėti darbuotojų profilaktinius medicinos patikrinimus.

1.5.12. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojams atsisakyti nuo kelionių į užsienio valstybes iki ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikoje atšaukimo.

1.5.13. Esant būtinybei ir pritrūkus darbuotojų vienoms funkcijoms vykdyti, pasitelkti darbuotojus iš kitų įstaigos struktūrinių padalinių.

1.5.14. Sudaryti sąlygas prašymus, skundus, pareiškimus pateikti kiek įmanoma labiau išvengiant kontakto su bausmių vykdymo sistemos darbuotojais: pagal galimybes įrengti specialią vietą, kur asmuo galėtų palikti dokumentą, matomoje vietoje skelbti informaciją apie galimybę kreiptis elektroninio ryšio priemonėmis.

1.5.15. Paskirti įstaigose kontaktinius asmenis, atsakingus už informacijos apie vykdomas priemones ir esamą situaciją, susijusią su koronaviruso prevenciją ar sklaida, teikimą Kalėjimų departamentui kiekvieną darbo dieną, kartu su paros įvykių suvestinėmis. Kalėjimų departamento budėtojų funkcijas atliekantiems pareigūnams el. paštu budetojai@kaldep.lt ir Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriui el. paštu birute.semenaite@kaldep.lt pateikti šių kontaktinių asmenų duomenis.

1.5.16. Nedelsiant vykdyti apsaugos nuo koronaviruso priemonių pirkimus.

 

2. P a v e d u

2.1. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir Kalėjimų departamento padalinių vadovams užtikrinti šio įsakymo įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę.

2.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje.

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                   Virginijus Kulikauskas

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 23 d. 14:37
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos