Naujienos

UŽ TURTO SUGADINIMĄ TEKS SUSIMOKĖTI

2020-07-09

Bandymas neigiamas emocijas išlieti niokojant gyvenamosios kameros inventorių Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikytam suimtajam virto nemenkais finansiniais nuostoliais. Suimtajam kategoriškai atsisakius atlyginti padarytą žalą, kuri siekė 422 eurus, įstaiga kreipėsi į teismą. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu asmuo įpareigotas padengti izoliatoriaus patirtus nuostolius, tačiau neskubėjo to daryti, tad buvo kreiptasi į antstolį. Iš žalą padariusio asmens buvo išieškoti 454 eurai - priteista suma ir palūkanos. Jam teko susimokėti ir už antstolio darbą.

Kiekvienas Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų įstaigai žalos. Šios pareigos pažeidimas kartu reiškia ir neteisėtus veiksmus, kurie yra ir kaltės elementas bei pagrindas reikalauti žalos atlyginimo.

Ne paslaptis, kad kai kurie suimtieji ir nuteistieji nepaiso šių Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintų pareigų ir tyčia niokoja bei gadina įstaigos turtą: laužo jiems išduotus plastikinius indus, plėšo patalynę, braižo gyvenamųjų kamerų sienas, gadina šviestuvus, niokoja santechnikos įrangą, daužo langus. Vandališka tyčinė veikla nelieka nepastebėta. Kiekvienas įstaigos turto sugadinimo ar suniokojimo atvejis laikomas įstaigai padaryta žala, o ją padaręs suimtasis ar nuteistasis privalo atlyginti žalą. Didžioji dauguma sugadinusių ar sunaikinusių įstaigos turtą, žalą atlygina gera valia, pervesdami į įstaigos sąskaitą apskaičiuotą pinigų sumą. Tačiau yra ir tokių, kurie vengia atsakyti už savo veiksmų pasekmes, žalos padarymo faktų nepripažįsta, net ir teismui įsikišus, priteistinos žalos nesirengia mokėti. „Visais turto sunaikinimo ar tyčinio gadinimo atvejais kaltininkas privalo ją atlyginti. Mokesčių mokėtojų pinigai privalo būti naudojami taupiai ir racionaliai. Nesutikus to padaryti geranoriškai, prasideda teisminiai procesai. Tikėtis, kad žala bus „pamiršta“ – neverta. Įstaigoje veikia efektyvi žalos išieškojimo sistema, nenumatanti jokių išimčių tyčia gadinantiems įstaigos turtą“, – sako Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius Saulius Rajunčius.

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 9 d. 12:51
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?