Korupcijos prevencijos programos

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 m. programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo per 2020 m. ataskaita


Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-273 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo"


2018 m. kovo 29 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-142 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-462 ,,Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo"


2017 m. birželio 19 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-263 „Dėl 2016 m. gruodžio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-462 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“


2016 m. gruodžio 8 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-465 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“


2016 m. gruodžio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-462 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 14 d. 08:53