Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2019 m. trečią ketvirtį:

 

         1. Įstaigos direktoriaus įsakymais 2019 m. trečią ketvirtį už nepriekaištingą tarnybą bei jubiliejaus proga 3 pirminės grandies pareigūnams, 2 darbuotojoms pareikštos padėkos ir 1 darbuotoja apdovanota medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

         1.1. Už gerai atliekamas tarnybines pareigas ir neleidžiamų turėti nuteistiesiems daiktų suradimą 7 vidurinės grandies pareigūnams ir 22 pirminės gra  ndies pareigūnams suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

         1.3. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga 3 vidurinės grandies pareigūnai, 5 pirminės grandies pareigūnai ir 1 darbuotoja apdovanoti medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

         1.4. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga 2 vidurinės grandies pareigūnai ir 1 pirminės grandies pareigūnas apdovanoti medaliu „25 tarnybos metai“;

         1.5. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga 2 vidurinės grandies pareigūnai apdovanoti medaliu „20 tarnybos metų“ ir 1 pirminės grandies pareigūnas apdovanotas medaliu „15 tarnybos metų“;

         1.6. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga 3 vidurinės grandies pareigūnams, 10 pirminės grandies pareigūnams, 8 darbuotojams suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų ir 1 darbuotojai suteiktos 5 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

       1.7. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga 3 vidurinės grandies pareigūnams, 6 pirminės grandies pareigūnams ir 2 darbuotojoms pareikštos padėkos;

       1.8. Už nepriekaištingą darbo pareigų atlikimą, ilgametę darbo patirtį ir lojalumą įstaigai 1 darbuotoja apdovanota medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

       1.9. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Žolinės dienos proga 2 vidurinės grandies pareigūnai ir 2 pirminės grandies pareigūnai apdovanoti medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

     1.10. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Žolinės dienos proga 2 karjeros valstybės tarnautojoms, 6 vidurinės grandies pareigūnams, 2 pirminės grandies pareigūnams ir 4 darbuotojams suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų, o 1 vidurinės grandies pareigūnei suteiktos 5 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

     1.11. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Žolinės dienos proga 2 vidurinės grandies pareigūnėms ir 1 darbuotojui pareikštos padėkos;

     1.12. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir pagalbą šiai įstaigai 1 aukštesniosios grandies pareigūnas apdovanotas medaliu „ 100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

     1.13. Už budrumą ir iniciatyvą, sulaikant pabėgusį nuteistąjį, tuo būdu nutraukiant nusikalstamą veiką bei užkardant kitas galimas veikas 2 vidurinės grandies pareigūnams suteiktos 5 darbo dienos papildomų mokamų atostogų.

     2. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu už svarų indėlį sėkmingai įgyvendinant Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo uždarymo procesą 2 aukštesniosios grandies pareigūnams, 8 vidurinės grandies pareigūnams, 1 pirminės grandies pareigūnui ir 2 darbuotojams pareikštos padėkos.

 

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2019 m. antrą ketvirtį:

 

          1. Įstaigos direktoriaus įsakymais 2019 m. antrą ketvirtį už nepriekaištingą tarnybą bei jubiliejaus proga 3 aukštesniosios grandies pareigūnams, 1 vidurinės grandies pareigūnui ir 6 pirminės grandies pareigūnams pareikštos padėkos bei 2 darbuotojai apdovanoti medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

           1.1. Už gerai atliekamas tar nybines pareigas ir neleidžiamų turėti nuteistiesiems daiktų suradimą 1 aukštesniosios grandies pareigūnui, 6 vidurinės grandies pareigūnams ir 9 pirminės grandies pareigūnams suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

         1.2. Už gerą darbo pareigų vykdymą bei Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga 41 darbuotojui suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

         1.3. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Šv. Velykų proga 4 pirminės grandies pareigūnai apdovanoti medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

         1.4. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Šv. Velykų proga 1 pirminės grandies pareigūnas apdovanotas medaliu „25 tarnybos metai“ ir 1 vidurinės grandies pareigūnas apdovanotas medaliu „20 tarnybos metų“;

         1.5. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Šv. Velykų proga 1 aukštesniosios grandies pareigūnui, 1 vidurinės grandies pareigūnui ir 1 darbuotojai suteiktos 5 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

         1.6. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Šv. Velykų proga 5 vidurinės grandies pareigūnams, 5 pirminės grandies pareigūnams ir 2 darbuotojams suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

       1.7. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Šv. Velykų proga 2 vidurinės grandies pareigūnams ir 1 pirminės grandies pareigūnui pareikštos padėkos;

       1.8. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir pagalbą šiai įstaigai 1 aukštesniosios grandies pareigūnas apdovanotas medaliu „15 tarnybos metų“ ir 1 aukštesniosios grandies pareigūnas apdovanotas medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

       1.9. Už geranoriškumą ir dosnumą dalyvaujant akcijoje „Padovanok knygą“ 2 darbuotojoms suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

      1.10. Už nepriekaištingą ir sąžiningą tarnybinių pareigų atlikimą bei dalyvavimą Kaišiadorių miesto šventėje „Paukščių festivalis 2019“ ir indėlį organizuojant šventės pasiruošimo darbus 2 aukštesniosios grandies pareigūnėms, 2 viduriniosios grandies pareigūnams ir 1 darbuotojai suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

       1.11. Už nepriekaištingą ir sąžiningą tarnybinių pareigų atlikimą bei dalyvavimą Trakų miesto šventėje „Trakų vasara 2019“ ir Kaišiadorių miesto šventėje „Paukščių festivalis 2019“, pristatant pareigūnų darbo specifiką bei specialiąsias priemones 1 vidurinės grandies pareigūnui suteiktos 5 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

       1.12. Už gerai atliekamą darbą ir iniciatyvą sudarant bendradarbiavimo sutartį su Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąja biblioteka 1 darbuotojai suteiktos 5 darbo dienos papildomų mokamų atostogų.

 

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2019 m. pirmą ketvirtį:

 

            1. Įstaigos direktoriaus įsakymais 2019 m. pirmą ketvirtį už nepriekaištingą tarnybą bei jubiliejaus proga 1 vidurinės grandies  pareigūnui, 2 pirminės grandies pareigūnams ir  2 darbuotojams pareikštos padėkos;

           1.1. Už gerai atliekamas tarnybines pareigas ir neleidžiamų turėti nuteistiesiems daiktų užkardymą 4 vidurinės grandies pareigūnams ir  5 pirminės grandies  pareigūnams suteiktos 3 darbo dienos papildomų mokamų atostogų;

           1.2. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 100-ųjų įkūrimo metinių proga 1 aukštesniosios grandies pareigūnas ir 2 pirminės grandies pareigūnai apdovanoti medaliu „15 tarnybos metų;

           1.3. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 100-ųjų įkūrimo metinių proga 1 pirminės grandies pareigūnas apdovanotas  medaliu „20 tarnybos metų“ ir 1 pirminės grandies pareigūnas apdovanotas medaliu „25 tarnybos metai“;

         1.4. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 100-ųjų įkūrimo metinių proga 15 aukštesniosios grandies pareigūnų, 16 vidurinės grandies pareigūnų, 25 pirminės grandies pareigūnai, 5 karjeros valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai apdovanoti medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

         1.5. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga 2 aukštesniosios grandies pareigūnai, 8 vidurinės grandies pareigūnai, 9 pirminės grandies pareigūnai, 2 karjeros valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai apdovanoti medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;

       

 

 

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2018 m. ketvirtą ketvirtį:

 

           1. Įstaigos direktoriaus įsakymais 2018 m. ketvirtą ketvirtį už aktyvų dalyvavimą ir pasiektus aukštus rezultatus krepšinio, tinklinio ir futbolo turnyruose, minint Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų 50-čio jubiliejų 2 vyresniesiems pareigūnams, 6 pataisos pareigūnams, 5 jaunesniesiems pareigūnams ir 1 darbuotojai suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

          1.1. Už nepriekaištingą tarnybą bei jubiliejaus proga 3 jaunesniesiems pareigūnams ir 2 darbuotojams pareikštos padėkos;

         1.2. Už galimai narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų patekimo į 1-ą sektorių užkardymą 5 jaunesniesiems pareigūnams suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

         1.3. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Kriminalinės policijos dienos proga 2 pataisos pareigūnams skirtos padėkos bei 2 pataisos pareigūnams suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

         1.4. Už gerai atliekamas tarnybines pareigas ir neleidžiamų turėti nuteistiesiems daiktų užkardymą 2 pataisos pareigūnams suteiktos 5 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

         1.5. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 10 pataisos pareigūnų, 18 jaunesniųjų pareigūnų ir 4 darbuotojams pareikštos padėkos;

         1.6. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 3 vyresniesiems pareigūnams, 4 pataisos pareigūnams, 1 jaunesniajam pareigūnui ir 2 darbuotojams suteiktos 5 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

           1.7. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 1 vyresniajam pareigūnui, 12 pataisos pareigūnų, 14 jaunesniųjų pareigūnų ir 19 darbuotojų suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų.

         2. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei Kriminalinės žvalgybos pareigūnų profesinės šventės proga 1 vyresniajai pareigūnei ir 1 pareigūnei pareikštos padėkos;

         2.1. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei Kriminalinės žvalgybos pareigūnų profesinės šventės proga 1 vyresnysis pareigūnas ir 1 pareigūnas apdovanoti žinybiniais ženklais „ Už nepriekaištingą tarnybą“;

         2.2. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei Kriminalinės žvalgybos pareigūnų profesinės šventės proga 1 vyresniajam pareigūnui suteiktos 5 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų.

 

 Valstybės tarnautojų skatinimai per 2018 m. trečią ketvirtį:

 

     1. Įstaigos direktoriaus įsakymais 2018 m. trečią ketvirtį už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga 2 pareigūnams, 13 jaunesniųjų pareigūnų ir 1 karjeros valstybės tarnautojai pareikštos padėkos;

   1.1. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga 1 vyresniajam pareigūnui suteiktos 5 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų bei 2 vyresniesiems pareigūnams, 5 pareigūnams ir 10 jaunesniųjų pareigūnų suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

   1.2. Už nepriekaištingą ir sąžiningą tarnybą bei darbą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijose 1 vyriausiajam pareigūnui, 2 vyresniesiems pareigūnams ir 2 pareigūnėms suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų, o 3 vyresniesiems pareigūnams ir 3 pareigūnėms pareikštos padėkos;

   1.3. Už gerą darbo pareigų vykdymą bei jubiliejaus proga 1 vyresniajam pareigūnui, 1 pataisos pareigūnui, 2 jaunesniesiems pareigūnams ir 2 darbuotojams pareikštos padėkos, o 1 vyresniajai pareigūnei suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

   1.4. Už darbą kolektyvinių derybų darbo grupės posėdžiuose 4 vyresniesiems pareigūnams, 1 pataisos pareigūnui, 2 jaunesniesiems pareigūnams ir 2 darbuotojoms suteiktos 3 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

1.5. Už aktyvų dalyvavimą tarptautinėse Bausmių vykdymo sistemos kinologų su tarnybiniais šunimis atvirosiose meistriškumo varžybose „Narkotinių medžiagų paieška – 2018“ ir tapus varžybų nugalėtoju 1 jaunesniajam pareigūnui suteiktos 5 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų;

1.6. Už aktyvų dalyvavimą nuteistųjų resocializacijos procese bei dalyvavimą maratono renginyje ir sėkmingai įveikus 10 km distanciją 2 pataisos pareigūnėms suteiktos 5 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų.

   2. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu už dalyvavimą tarptautiniame futbolo turnyre bei Lietuvos bausmių vykdymo sistemos garsinimą 3 pareigūnams ir 1 jaunesniajam pareigūnui pareikštos padėkos;

   2.1. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nepriekaištingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus 1 pareigūnas apdovanotas trečiojo laipsnio garbės ženklu „Už nuopelnus“ (ženklo Nr. 0068).

 

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2018 m. antrą ketvirtį:

 

Įstaigos direktoriaus įsakymais 2018 m. antrą ketvirtį už nepriekaištingą tarnybą ir  jubiliejaus proga 1 pataisos pareigūnui ir  3 jaunesniesiems pareigūnams  skirtos padėkos.

 

 

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2018 m. pirmą ketvirtį:

 

1. Įstaigos direktoriaus įsakymais 2018 m. pirmą ketvirtį už nepriekaištingą ir sąžiningą tarnybą, jubiliejaus proga 1 vyresniajam pareigūnui, 4 jaunesniesiems pareigūnams ir 2 darbuotojams skirtos padėkos.

 2. Pataisos pareigūnų profesinės šventės ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 99-ųjų įkūrimo metinių proga už nepriekaištingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus 1 vyresnysis pareigūnas apdovanotas KD žinybiniu ženklu („Už nepriekaištingą tarnybą“).

3. Pataisos pareigūnų profesinės šventės ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 99-ųjų įkūrimo metinių proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą 8 pareigūnams, 17 jaunesniųjų pareigūnų ir 1 valstybės tarnautojai skirtos padėkos.

4. Pataisos pareigūnų profesinės šventės ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 99-ųjų įkūrimo metinių proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą 1 vyresniajam pareigūnui, 6 pareigūnams ir 10 jaunesniųjų pareigūnų suteiktos 3 k. d. papildomų mokamų atostogų.

5. Pataisos pareigūnų profesinės šventės ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 99-ųjų įkūrimo metinių proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą 3 vyresniesiems pareigūnams, 11 pareigūnų ir 6 jaunesniesiems pareigūnams suteiktos 5 k.d. papildomų mokamų atostogų.

6. Už gerą darbo pareigų vykdymą, 1-o sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyrio vienerių metų įkūrimo proga 2 darbuotojams skirtos padėkos.

7. Už gerus tarnybos rezultatus (pagal vertinimo komisijos išvadą) 3 vyresniesiems pareigūnams suteiktos 3 k.d. papildomų mokamų atostogų ir 1 vyresniajai pareigūnei skirta padėka.

8. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pavyzdingą tarnybą, 2-o sektoriaus priklausomybes turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centro 2-ųjų įkūrimo metinių proga 3 pareigūnėms ir 1 jaunesniajai pareigūnei suteiktos 5 k.d. papildomų mokamų atostogų.

9. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą 3 pareigūnams ir 4 jaunesniesiems pareigūnams skirtos padėkos.

10. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą 1 vyresniajam pareigūnui, 8 pareigūnams ir 20 jaunesniųjų pareigūnų suteiktos 3 k.d. papildomų mokamų atostogų.

 

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2017 m. ketvirtą ketvirtį.

 

Įstaigos direktoriaus įsakymais 3 pareigūnams jubiliejaus proga pareikštos padėkos.

 

 

Valstybės tarnautojų skatinimai per 2017 m. trečią ketvirtį.

 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pirmojo laipsnio garbės ženklu „Už nuopelnus“ apdovanota viena pareigūnė.

 

Už parko „Laisvės slėnis“ kūrimo akimirkų įamžinimą Lietuvos Respublikos Seimo padėkomis paskatinti 6 pareigūnai.

 

 

 Įstaigos direktoriaus įsakymais 2017 m. pirmą ketvirtį 3 pareigūnams jubiliejaus proga pareikštos padėkos ir 4 pareigūnams suteiktos papildomos mokamos atostogos už nepriekaištingą tarnybą.

Įstaigos direktoriaus įsakymais 2017 m. antrą ketvirtį 9 pareigūnams jubiliejaus proga pareikštos padėkos.

 

 

Valstybės tarnautojams suteikti žinybiniai ženklai per 2016 m. pirmą, antrą, trečią ketvirčius:

 

1. Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 97-ųjų įkūrimo metinių proga už nepriekaištingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus apdovanoti trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu "Už nepriekaištingą tarnybą" 4 pareigūnai

2. Už pavyzdingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus apdovanotas KD prie TM trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu "Už nepriekaištingą tarnybą" 1 pareigūnas

3. Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 97-ųjų įkūrimo metinių proga už profesionalų darbą bausmių vykdymo sistemoje suteiktos padėkos 3 valstybės tarnautojams

4. Už nepriekaištingą tarnybą ir gerus mokymosi rezultatus dalyvaujant mokymuose tema "Prižiūrėtojų parengimas dirbti dinaminėje apsaugoje" suteiktos 3 k.d. papildomos mokamos atostogos 33 jaunesniesiems pareigūnams

5. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pavyzdingą tarnybą pareikšta padėka 25 pareigūnams

6. Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 97-ųjų įkūrimo metinių proga už nepriekaištingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus suteiktos 10 k. d. papildomos mokamos atostogos suteiktos vienam pareigūnui.

7.Už gerą darbo pareigų vykdymą, Medicinos darbuotojų dienos proga suteiktos 5 k. d. papildomos mokamos atostogos suteiktos 1 darbuotojui

8. Už gerą darbo pareigų vykdymą, Buhalterių dienos proga suteikta padėka vienam darbuotojui

9.Už kūribiškumą ir įstaigos vardo garsinimą už įstaigos ribų, už ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą Motinos dienos proga suteiktos 3 k. d. papildomos mokamos atostogos 7 pareigūnams

10.Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą suteiktos 3 k. d. papildomos mokamos atostogos 12 pareigūnų

11. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą suteiktos 5 k. d. papildomos mokamos atostogos suteiktos 3 pareigūnams

12. Už gerą darbo pareigų vykdymą suteiktos padėkos 4 darbuotojams

13.Už pavyzdingą tarnybą be dalyvavimą tarptautiniame futbolo turnyre, skirtame pasieniečių dienai paminėti, suteiktos 3 k. d. papildomos mokamos atostogos suteiktos 3 valstybės tarnautojams

14. Už pavyzdingą tarnybą, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga bei už dalyvavimą kuriant Tarnybos KD prie TM statuto projektą suteiktos 3 k. d. papildomos mokamos atostogos suteiktos 2 pareigūnams

15. Už nepriekaištingą tarnybą bei 25-erių metų tarnybos Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje sukakties proga suteikta padėka vienam pareigūnui.

Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 8 d. 10:29

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos