Istorija

Įstaigos raidos apžvalga

 

Pravieniškių pataisos namai-atvirtoji kolonija yra Pravieniškių kaime Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, 7 km į šiaurę nuo Rumšiškių, netoli geležinkelio Vilnius-Kaunas. Gyvenvietė apsupta miškų. Pravieniškių kaimas paminėtas tik 1959 metais nustatant Lietuvos TSR administracinį-teritorinį suskirstymą, nors čia buvusi gyvenvietė buvo žinoma ir anksčiau.

 

Tarpukario metais čia įkurta priverčiamųjų darbų stovykla, kurioje buvo laikomi administracine tvarka nubausti žmonės. Per hitlerinę okupaciją, Pravieniškių priverčiamųjų darbų koncentracijos stovykloje kalėjo sovietiniai aktyvistai, partizanai bei jų rėmėjai, nemažai piliečių buvo atvežta iš vakarų Europos šalių. Pokario laikotarpiu Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovykla perorganizuota į pataisos darbų koloniją.
Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovyklos kiemas 1941 m.
Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovyklos kiemas 1941 m.

 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija įsteigta 2011 m. vasario 1 d., sujungus prieš tai veikusias tris pataisos įstaigas Pravieniškių 1-uosius pataisos namus, Pravieniškių 2-uosius pataisos namus-atvirąją koloniją ir Pravieniškių 3-iuosius pataisos namus.

 

Buvę Pravieniškių 1-ieji pataisos namai savo istoriją skaičiuoja nuo 1973 metų, kai tuo metu čia pradėjo veikti Gydymo darbo profilaktoriumas Nr. 2.

Gydymo ir darbo profilaktoriumo Nr. 2 administracinis pastatas pastatytas 1974-1975 metais. Iki jo įrengimo, šios įstaigos administracija buvo įsikūrusi pirmojo kontrolės praleidimo punkto patalpose

Gydymo ir darbo profilaktoriumo Nr. 2 administracinis pastatas pastatytas 1974-1975 metais. Iki jo įrengimo, šios įstaigos administracija buvo įsikūrusi pirmojo kontrolės praleidimo punkto patalpose

 

Buvę Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija iš visų Pravieniškėse buvusių įkalinimo įstaigų įsteigta seniausiai – 1944 m., kuri tuo metu buvo vadinama Pataisos darbų kolonija Nr. 2, buvo nustatytas maksimalus nuteistųjų skaičius – 1000 žmonių, bei nurodytas nuteistųjų darbo pobūdis: durpių išgavimas ir medžio apdirbimas.

 

2004 m. šioje įstaigoje pradėta vykdyti laisvės atėmimo bausmė atvirosios kolonijos sąlygomis - 2004 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1086 į šią įstaigą buvo perkelti nuteistieji iš tuometinės Kybartų atvirosios kolonijos.

 

2004 m. gegužės 5 d. į tuometinius Pravieniškių 2-uosius pataisos namus iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo buvo atvežti pirmi 4 asmenys, nuteisti bausme iki gyvos galvos. Šioje įstaigoje įrengtas atskiras lokalinis sektorius, kuriame bausmę atlieka nuteistieji iki gyvos galvos.

Lyginant su kitais pataisos namais Pravieniškių k., Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija plotu buvo didžiausia.

 

Buvę Pravieniškių 3-ieji pataisos namai pastatyti 1968 metais ir veikė kaip Pataisos darbų kolonijos Nr. 2 padalinys, o kaip savarankiška įstaiga - nuo 1993 m. Nuo pat jos įsteigimo įstaiga buvo skirta laikyti vyrams, nuteistiems pirmą kartą laisvės atėmimo bausme ir čia buvo siunčiami atlikti bausmę nuteistieji bendrojo režimo sąlygomis.

 

2011 m. vasario 1 d., sujungus prieš tai veikusias tris pataisos įstaigas įsteigti Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, kuriuos sudaro trys teritoriniai padaliniai, kurie vadinti valdybomis, vėliau pervadinti sektoriais.

 

2016 metų pradžioje 2-ame sektoriuje atidarytas Priklausomybes turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centras, įgyvendinus Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“. Projekto vykdytojas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

 

Įgyvendinus Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT14 antrąjį projektą – „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus sumažinimas įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“ pastate prie 1-ojo sektoriaus (buvusiame Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų administraciniame pastate) įsteigti Pusiaukelės namai. 2017 m. vasario 9 d. juose apgyvendinti pirmieji nuteistieji.

 

2018 metais baigtas įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projektas „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“- rekonstruoti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-io sektoriaus gyvenamieji bendrabučiai įrengiant juose modernias kamerų tipo patalpas, įdiegtos modernios techninės ir inžinerinės perimetro apsaugos priemonės, kurios pakeitė fizinę ginkluotą apsaugą apsaugos bokšteliuose, pradėtos vykdyti dinaminės priežiūros funkcijos.

 

2018 m. gegužės 21 d. 3-iam sektoriui priskirti:

  • Pusiaukelės namai (iki šiol priklausę 1-am sektoriui)
  • Atviroji kolonija (iki šiol priklausiusi 2-am sektoriui)
  • už pataisos namų ribų gyvenantys nuteistieji, turintys teisę vykti be sargybos ar palydos.

  

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija vykdo kardomąją priemonę – laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.


 

Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 19 d. 15:33