Resocializacijos skyrius

 

2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

 

Resocializacijos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. nuteistųjų adaptacijos pataisos namuose programą;
  2. nuteistųjų pataisos programas;
  3. nuteistųjų integracijos į visuomenę programą;
  4. kitas nuteistųjų resocializacijos programas;
 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 15 d. 15:33