Tyrimų skyrius

 

2020 m. spalio 20 d. Nr. V-424

 

Skyriaus uždaviniai yra:

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 26 d. 08:58