Antrojo sektoriaus Saugumo valdymo skyrius

 

2019 m. spalio 1 d. Nr. V-569

 

Skyriaus uždaviniai yra:

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 8 d. 10:11