Pirmojo sektoriaus Saugumo valdymo skyrius

 

2021 m. vasario 5 d. Nr. V-100

 

Skyriaus uždaviniai yra:

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. spalio 27 d. 13:56