Linas Nanartavičius

 

2019 m. liepos 31 d. Nr. V-305

 

Trečiojo sektoriaus SVS viršininko pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą Trečiajame sektoriuje (toliau sektoriuje). Koordinuoti atvykstančių ir išvykstančių nuteistųjų įskaitą, užtikrinant nuteistųjų asmenų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš Įstaigos teisėtumą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 1 d. 08:43