Haris Urvinis

 

2021 m. liepos 26 d. V-457

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 14 d. 11:05