Deimantė Sarakauskaitė

 

2020 m. spalio 30 d. V-442 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 21 d. 09:25