Tautvydas Vencius

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti apsaugos ir priežiūros reikalavimų vykdymą įstaigoje, ruošti jaunesniųjų specialistų mokymo planus, organizuoti jaunesniųjų specialistų teorinių žinių bei fizinio pasiruošimo įskaitų laikymą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 28 d. 14:18