Vytautas Jonavičius

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Pareigybė reikalinga vykdyti kratų organizavimą, saugomų daiktų apskaitą, taip pat kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti suimtųjų (nuteistųjų) elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 20 d. 16:21