Darius Kubilius

 

2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-392

 

Įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą, tinkamą Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyrių veiklą, nuteistų asmenų bausmės atlikimo teisėtumo terminus ir kontrolę.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. liepos 16 d. 13:22