Nomeda Labukienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 24 d. 15:07