Jolita Tamkutonienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-296

 

Pirmojo sektoriaus SVS inspektoriaus pareigybė reikalinga tvarkyti ir saugoti nuteistųjų asmens bylas.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 10 d. 11:52