Kristina Mačienė

 

Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją jam priskirtame būryje. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - nuteistųjų socialinės reabilitacijos funkcijas.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 28 d. 11:40