Koleta Mankauskienė

 

Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją jam priskirtame būryje. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 20 d. 13:47