Katerina Mikulevičienė

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 21 d. 13:32