Vitalija Dagilienė

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 19:19