Renata Murauskienė

 

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-570

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 15 d. 13:38