Mantas Skorupskas

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Pareigybė reikalinga organizuoti suimtųjų (nuteistųjų) asmeninių daiktų SVS sandėlyje saugojimą ir išdavimą, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 21 d. 11:52