Laura Baubaitė

 

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-682

 

Pareigybė reikalinga vykdyti linkusių pabėgti, užpulti, suimtųjų (nuteistųjų) priklausančių didelės rizikos grupei įskaitų tvarkymą, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 15 d. 15:54