Dovilė Martišiūnaitė

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti nuteistųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimus, rengti nuteistųjų Socialinio tyrimo išvadas, planuoti nuteistųjų resocializacijos procesą bei vertinti nuteistųjų daromą pažangą, valdant kriminogeninius poreikius.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 15:01