Indrė Samėnienė (atostogos vaikui prižiūrėti)

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V-442

 

Resocializacijos skyriaus psichologo pareigybė reikalinga padėti nuteistiesiems spręsti jų psichologines problemas, atlikti nuteistųjų psichologinį vertinimą bei nuteistųjų nusikalstamo elgesio vertinimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 18 d. 10:47