Artūras Nomeika

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga organizuoti Trečiajame sektoriuje skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Kontroliuoti skyriaus pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų darbą, organizuoti atviroje kolonijoje nuolatinę nuteistųjų priežiūrą, vykdyti pareigūnų mokymą, užtikrinti specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, kontroliuoti jų išdavimo ir priėmimo tvarką, užtikrinti nuteistiesiems nustatyto režimo reikalavimų vykdymą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 24 d. 13:40