Vitas Liutkevičius (atsakingas už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybės specializacija: nuteistųjų priėmimas į įstaigą, laikymo joje, perkėlimo ir paleidimo iš jos teisėtumo užtikrinimas.

 

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus:

arba:

 

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 24 d. 14:10