-

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga organizuoti Trečiajame sektoriuje skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Kontroliuoti skyriaus pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų darbą, organizuoti įstaigos apsaugą ir nuolatinę suimtųjų (nuteistųjų) priežiūrą, vykdyti pareigūnų mokymą, užtikrinti specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, ginkluotės apskaitą, kontroliuoti jų išdavimo ir priėmimo tvarką, užtikrinti suimtiesiems (nuteistiesiems) nustatyto režimo reikalavimų vykdymą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:38