Rolandas Jackevičius

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 
SVS specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti SVS budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi drausmės grupės sąlygomis bausmę atliekantiems nuteistiesiems.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:20