Donatas Kumeliauskas

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti SVS budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi, kontroliuoti apsaugos, vaizdo stebėjimo ir ryšio priemonių techninę būklę, jų išdavimą ir eksploatavimą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 4 d. 16:19