Alvyra Drazdienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-100

 

Pirmojo sektoriaus SVS inspektoriaus pareigybė reikalinga įforminti nuteistųjų įskaitos dokumentus bei siųsti juos teismui, prokuratūrai, Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 18:44