Vaida Streikuvienė

 

2020 m. spalio 30 d. V-442

 
Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga ruošti nuteistuosius laisvės atėmimo bausme išėjimui į laisvę, rūpintis jų apgyvendinimu ir įdarbinimu, pagal kompetenciją vykdyti nuteistųjų laisvės atėmimu resocializaciją pataisos namuose.

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 15:03