Kristina Juodkazytė-Girdzevičė

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Pareigybė reikalinga vykdyti suimtųjų (nuteistųjų) elgesio ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijas bei skyriaus dokumentacijos tvarkymą, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti suimtųjų (nuteistųjų) elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 21 d. 11:17