Semionas Iljinas

 

2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų resocializaciją Pusiaukelės namuose.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 3 d. 17:10