Saulius Kivaras

 

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-570

 

Pareigybė reikalinga vykdyti kontrolės ir praleidimo posto pamainos viršininko funkcijas, Pirmajame sektoriuje kontroliuoti apsaugos budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 22 d. 10:56