Gintarė Matulionytė

 

2021 m. vasario 26 d. V-159  

 

Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti pavaldžių pareigūnų darbą, organizuoti nuteistųjų pozityvų užimtumą, profesinį ir bendrąjį ugdymą. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – nuteistųjų socialinės reabilitacijos funkcijas.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 2 d. 09:56