Povilas Dičkus

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-572

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 17 d. 13:38