Julius Jaskutis

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga kontroliuoti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų leidimų rengimą Trečiajame sektoriuje, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti suimtųjų (nuteistųjų) elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 27 d. 15:31