Andžileta Ilickaitė

 

2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga padėti nuteistiesiems spręsti jų socialines problemas ir vykdyti kitas socialinio darbo su nuteistaisiais funkcijas.

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiusreikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 2 d. 13:30