Arvydas Stankevičius (atsakingas už viešuosius ryšius nuteistųjų resocializacijos ir tyrimų sričių klausimais)

 

2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-392

 

Įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti nuteistų asmenų resocializaciją, jiems teikiamą psichologinę pagalbą, taip pat koordinuoti nuteistųjų drausmės pažeidimų išaiškinimus, administracinių nusižengimų, galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 20 d. 14:50