Egidijus Kavoliūnas

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga atlikti sargybos viršininko funkcijas Trečiajame sektoriuje, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti suimtąjį (nuteistąjį) elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 19:15