Virgintas Petkevičius (atsakingas už vaizdo konferencijas)

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga kontroliuoti apsaugos, vaizdo stebėjimo ir ryšio priemonių techninį stovį Trečiajame sektoriuje, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti suimtųjų (nuteistųjų) elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 24 d. 13:58