Liubov Fiodorova

 

2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga padėti nuteistiesiems spręsti jų socialines problemas bei tvarkyti dokumentinę medžiagą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos darbui. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – nuteistųjų socialinės reabilitacijos funkcijas.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 2 d. 11:58