Marius Jokubauskas

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbą, vertinti nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo riziką, rengti Socialinio tyrimo išvadas, Individualius resocializacijos planus bei duomenų kaupimo sistemoje fiksuoti informaciją, susijusią su jo prižiūrimais nuteistaisiais.

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiusreikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 15:00